Sterowanie

Dostępne rodzaje sterowania są ściśle powiązane z konkretnymi urządzeniami.

 

Zmiana wydajności wentylacji może być realizowana:

 

1. ręcznie - zazwyczaj 3 biegi, przełącznik mechaniczny. Mało wygodny, jednak prosty w obsłudze i raczej niezawodny.

    

 

2. przez programator tygodniowy (strefy czasowe dla poszczególnych biegów). Wygodne zaprogramowanie umożliwia pracę bezobsługową.

      

3. panelem sterowania z dostosowaniem wydajności poszczególnych biegów do potrzeb użytkownika oraz programem dobowo-tygodniowym

                

 

4. systemem sterowania tzw. "inteligentnego domu" - poprzez zintegrowanie automatyki rekuperatora z systemem sterowania domem.

 

 

Zazwyczaj wystarczające jest zastosowanie programatora tygodniowego dla rekuperatora posiadającego 3  biegi, czyli: 

> I   - bieg nocny lub nieobecności,

> II  - bieg dzienny (obecność domowników, mycie, gotowanie)

> III - bieg z maksymalną wydajnością, tzw. tryb przewietrzania lub "imprezowy".  Załączany w razie potrzeby szybkiego wietrzenia lub podczas pobytu w domu dużej ilości gości. kiedy potrzebujemy zwiększonej wymiany powietrza.

 

Warto jednak zwrócić uwagę, czy wybrany rekuperator posiada możliwość zmiany nastaw fabrycznych wydajności poszczególnych biegów. Tylko wówczas możemy dopasować pracę instalacji do naszych indywidualnych potrzeb.