Pomiary

Na zlecenie wykonujemy także pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej, czyli skuteczności pracy układu

 

Stosujemy do tego celu renomowany, atestowany anemometr firmy TESTO.

 

 

Po dokonaniu pomiarów sporządzany jest protokół pomiarowy, coraz częściej wymagany podczas odbiorów budynków z instalacjami wentylacyjnymi na cele działalności gospodarczej.