GWC

Instalacją zewnętrzną wspomagającą wentylację dla domu może być układ GWC, czyli Gruntowy Wymiennik Ciepła.

 

Celem stosowania takiego rozwiązania jest wykorzystanie naturalnego ciepła z warstwy gruntu na głębokości ok. 1,8 - 2,5 m. Na takiej głębokości - według przeprowadzonych badań - temperatura gruntu utrzymuje w miarę stabilną wartość około 8 st. C. 

Dzięki temu, zimą, możemy wykorzystać pewną ilość ciepła dla wstępnego podgrzania powietrza przed skierowaniem go do rekuperatora. Dzięki temu rekuperator będzie zabezpieczony przed zaszronieniem.

Latem natomiast - powietrze dostarczane do domu może zostać lekko ochłodzone, tzn. temperatura w domu może zostac obniżona zazwyczaj o dodatkowe 3 - 4 st.C. Jeśli chcielibyśmy uzyskać zmniejszenie temperatury do niższych wartości - konieczny byłby klimatyzator.

 

 

W odróżnieniu od instalacji wewnętrznej - czyli rekuperacji - pracującej cały rok dla zapewnienia świeżego powietrza, układ GWC może przynieść zauważalne korzyści tylko podczas zimy oraz w czasie letnich upałów. W sumie około 3-4 tygodnie zimą oraz do 2 miesięcy latem, co daje razem ok. 3 miesiące efektywnej pracy w przeciągu całego roku. W okresach przejściowych jest nieaktywny, ze względu na niekorzystny układ temperatur podczas wymiany ciepła/chłodu z gruntem. 

 

Na życzenie klienta, układ rekuperacji może zostać doposażony w takie wspomaganie układem GWC, jako dodatkowa opcja wykonawcza.